Staples Connect är en märkesoberoende leverantör. Detta ger dig som kund EN kontaktyta och leverantör för att täcka alla dina behov på kontoret.
Inom Dokumenthantering erbjuder vi många olika tjänster som stödjer våra lösningar inom skrivare, copyprinters, posthantering och storformatsutskrifter.
Visual Communication är det senaste av våra tre affärsområden. Även här är vi märkesoberoende. Detta ger dig som kund en kontaktyta och leverantör för att täcka alla dina behov på kontoret.