Online Backup

Listan på potentiella orsaker till dataförluster kan göras hur lång som helst. Väder och vind, bränder och elfel, den mänskliga faktorn och illvilliga hackare kan alla helt oväntat göra sig påminda och förvandla er arbetsdag till ett riktigt elände.

Data, mer data och ännu mer data

Mänsklighetens behov av data växer i takt med att den tekniska utvecklingen galopperar vidare. Mer avancerade och komplexa miljöer, mer informationsutbyte driver alla på en utveckling där datamängden som hanteras av företag växer med en genomsnittlig takt på upp till 50 % varje år.

För att klara av den typen av belastning måste en gångbar backuplösning vara smart utformad för att inte kräva mer bandbredd eller lagringsutrymme än vad som är absolut nödvändigt.

Connect Online Backup är nästa generations backupsystem, som står pall för vad ni än utsätter det för.

Tryggt, säkert och bekvämt

Samtidigt som vi blir alltmer uppkopplade minskar vårt tålamod när vi inte kommer åt det vi behöver. Det finns få nivåer i kundledet eller leveranskedjan där långa återställningstider inte kan föra med sig stora kostnader eller uteblivna intäkter.

Connect Online Backup erbjuder avancerad teknik som ser till att bara det som har ändrats sparas, smart packade datablock, effektiv samverkan mellan lokal och fjärransluten lagring samt nödåterställning till virtuella system, funktioner som alla bidrar till att korta ned återställningstiden så pass att man knappt hinner hämta en kopp kaffe innan filerna är på plats igen.

Återställning på 5 minuter
60 dagars retention
Möjlighet till arkiveringssnaphot
Återställ data 24/7/365

Ett kassavalv för er information

Vår backuplösning skyddar era data med en 256-bitars AES krypterings-algoritm som håller militär kvalitet. Er information blir aldrig sedd av obehöriga ögon. Alla säkerhetskopior övervakas och testas proaktivt.

Era data lagras på flera ställen, så ni är aldrig beroende av att ett visst lagringsmedia ska vara defektfritt eller att en viss anläggning ska skonas från naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser.


Vad ingår i Online Backup?

Vi erbjuder två paket för Online Backup. Välj mellan det fullfjädrade Max och det stabila grundskyddet som Bas erbjuder.

Komplettera med säkerhet som tjänst för ett helhetsskydd

Med Säkerhet som tjänst får ni ett komplett molnbaserat klientskydd till en fast månadskostnad. Vi sköter installationer och uppdateringar för alla era datorer, servrar och mobila enheter, och identifierar och åtgärdar snabbt eventuella problem med uteblivna uppdateringar.

Ni får arbetsro och trygghet, och kan lägga er tid på att jobba med det ni ska istället för att se efter ert virusskydd.

Läs mer om Säkerhet som tjänst