Nya elakare hot

Datorer, servrar och mobila enheter har blivit mer sårbara i takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet. Kriminella nätverk är medvetna om värdet hos känsliga data, och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem.

Den nya generationen hackare är proffs, som inte nöjer sig med att förstöra utan sprider sin skadliga kod till era system för att komma över företagshemligheter. De kan sedan sälja era filer vidare, eller kryptera dem och tvinga er att betala en lösensumma för att de ska låsa upp dem igen.

Kontakta oss för prisuppgifter

Säkrare klienter – Endpoint Protection

Vi erbjuder nästa generations antivirus, med nya strategier för att blockera skadlig kod. Eftersom vi inte i första hand letar efter signaturer hos redan kända hot, utan fokuserar på själva angreppsmetoderna, så kan vi stoppa även helt nya hot långt innan de ens nått era enheter.

Om ett hot ändå skulle lyckas ta sig förbi skyddet kan vi snabbt och effektivt identifiera, åtgärda och analysera det, utan att det påverkar era enheters prestanda.

Kontakta oss för prisuppgifter

Säkrare data – Ransomware Protection

Ransomware är ett av de mest avancerade nya hoten. Det fungerar så att ett skript planteras i en dator, och sprider sig vidare till alla nätverksenheter det kommer åt. Det ligger sedan vilande tills det vid ett givet tillfälle krypterar filerna det smittat. Ni kontaktas därefter av angriparen, som pressar er på pengar i utbyte mot krypteringsnyckeln ni behöver för att kunna återställa er data.

Tack vare tekniken CryptoGuard, som övervakar krypteringsaktivitet i systemet, kan vi hindra angrepp från Cryptolocker och andra typer av ransomware. Vi identifierar illegitim kryptering redan när den sker, återställer de krypterade filerna och rensar bort all skadlig kod utan att ni ens märker det.

Vårt skydd Ransomware Protection är enkelt att installera, och kan användas parallellt med ert befintliga klientskydd, oavsett märke.

Kontakta oss för prisuppgifter

Säkrare nätverk – samverkan med brandväggslösningar

Connect har ett lika starkt fokus på nätverkssäkerhet som på klientsäkerhet. Med vår teknik kan brandvägg och antivirus kommunicera med varandra, och tillsammans hindra hoten innan de hunnit få fotfäste i nätverket.

Kontakta oss om ni är intresserade av att komplettera er antivirustjänst med en brandväggslösning och få ett mer omfattande skydd som är anpassat för just era behov. Ni kan antingen välja att administrera det själva eller låta oss göra det till en fast månadskostnad.

Kontakta oss för prisuppgifter

Alla licenser ingår.
Obegränsat antal enheter.
Debiteras per enhet.
Inga geografiska begränsningar.

Utforska lösningarna

Anpassa din antiviruslösning så att rätt enhet har rätt skydd både på klient- och servernivå.