IT Online

Skulle det inte vara skönt om allting bara funkade? Och om det alltid fanns experter som kunde hjälpa er när det behövdes, som dessutom jobbade proaktivt för att se till att det inte behövdes?

Vi tar hand om driften

Våra certifierade experter installerar, konfigurerar och administrerar era system, och sköter allt från övervakning till drift, uppdateringar och support. Vi kan ta helhetsgreppet som krävs för att ni ska kunna få problemfri IT.

Vi övervakar alla anslutna enheter kontinuerligt, och meddelas automatiskt om någon enhet skulle rapportera ett fel. Då utreder och löser våra tekniker problemet, inom ramarna för den valda servicenivån.

Vi håller er data säker med avancerad antivirusteknik och gedigna säkerhetskopieringslösningar, och ser till att ni slipper distraherande skräppost.

Om ni vill kan vi drifta er server i vår serverhall, så slipper ni avsätta lokalutrymme och ordna med kylning. Då begränsas ni dessutom aldrig av era befintliga lokaler om era IT-behov skulle växa i framtiden.


Få IT-kostnaderna under kontroll

Med IT Online slipper ni även problem av ett helt annat slag:

Ni betalar en fast månadsavgift som beräknas per enhet, server, klient och nätverk – inga tickande konsulttimmar eller tråkiga överraskningar.

Eftersom ni inte behöver något stort internt IT-team för att få en fungerande och effektiv IT-miljö, så minskar ni dessutom era IT-kostnader.

Vi tar hand om problemen

Får du eller någon annan på företaget problem så finns vårt Service Center där för er. Med vår högsta nivå får ni obegränsad tillgång till support, när ni behöver det.

IT Online ger er ständig tillgång till våra bästa experter. Om det går löser vi ert problem omedelbart via fjärranslutning, men behövs det så kommer teknikerna till er inom avtalade, korta inställelsetider.

Fast månadskostnad
Anpassa servicenivå per enhet
Skala upp och ner vid behov

Vad ingår i IT Online?

Ni kan anpassa servicenivåerna, och ge era viktigaste enheter obegränsad support samtidigt som ni har en lägre servicenivå för andra. Skala upp och ner lösningen enkelt vid behov.

Avancerad prestandaövervakning

Det är viktigt att se till ett systems helhet. Processorbelastning, diskutrymme, minnesbelastning, systemets patchstatus, kontroll och mätning av drifttid är alla viktiga faktorer att hålla koll på.

Övervakning av nyckel- och verksamhetsapplikationer

Vi övervakar era tjänster och processer och ser till att de alltid är igång. På den här nivån får vi kontinuerliga rapporter om hur era viktigaste applikationer mår. Vi tar i samråd med er fram en åtgärdsplan för vårt agerande vid eventuella avvikelser och fel.

Förebyggande, schemalagt underhåll

Regelbundet förebyggande underhåll är ett bra sätt att undvika driftstörningar. Vi utför bl.a. diskkontroll, defragmentering, borttagning av temporära filer, kontroll av status för fjärråtkomst, tidssynkronisering med domänkontrollant m.m.

Administrerat antivirus med hosting

Integrerad utrullning och installation av antivirus, övervakning av antivirus, uppdateringar, hotbildsanalyser och statusrapportering.

Obegränsad fjärrsupport

Obegränsad fjärrsupport för de system som omfattas av ert IT Online-avtal.

Obegränsad support på plats

De system som ni väljer att ge servicenivån IT Online får obegränsad support på plats. Tjänsten är tillgänglig i de områden där vår geografiska täckning tillåter det.

Tillgång till Connect Service Center

Service Center är vår centrala kontaktpunkt för alla IT-supportärenden. Här kan ni få hjälp direkt med enklare ärenden, eller få ert problem eskalerat till drift, support, underhåll, utveckling eller tredjepartsleverantörer och kundinterna IT-funktioner. I Bas ingår endast eskalering.

Patch-hantering för OS & vissa tredjepartsprogramvaror

Vi uppdaterar era system manuellt minst en gång per månad. Regelbunden patchning, dvs. implementering av säkerhetsuppdateringar, är ett viktigt element i arbetet för att skydda era system mot skadliga intrång. Operativsystem som inte patchas regelbundet samlar snabbt på sig sårbarheter.

Administrerad backup med hosting

Agentbaserad backup på filnivå eller backup av virtuella servrar. Utöver månadspriset tillkommer en kostnad för antalet GB (gigabyte) som lagras i vår datahall. Tjänsten förutsätter att ni har en befintlig backupplagring on-site. Om ni inte har det kan vi offerera en sådan lösning separat.