Fakturahantering

Förenkla hanteringen av inkomna fakturor med automatisk tolkning smidig digital hantering.

http://Fakturahantering%20på%20mobil,%20surfplatta%20och%20dator

Digitalisera fakturahanteringen med smart automatik

Majoriteten av alla svenska små- och medelstora företag hanterar fortfarande fakturor manuellt, vilket kan vara väldigt resurskrävande.

Med vår Fakturahantering med tolkningstjänst sköter du kontering och attest av såväl stora som små fakturavolymer, snabbt och enkelt. Du effektiviserar handläggningen av fakturorna, förkortar ledtiderna och får full koll.

Det blir enkelt och lönsamt för alla. Med digitala fakturor minimerar du också risken att fakturor försvinner i attestflöden och att betalningar blir försenade.

Kontakta oss för prisuppgifter

http://Säker%20fakturahantering%20i%20molnet

Integrerar direkt med ert affärssystem

Fakturahanteringen kan integreras enkelt och säkert till alla ledande ekonomisystem och affärssystem. Allt eftersom fakturan hanteras uppdateras automatiskt huvudbok och leverantörsreskontra.

Använder ni ett inköps- eller ordersystem kan fakturahanteringen kopplas dit med. Då får ni en helt automatiserad process från inköp eller order till faktura, betalning och redovisning.

Integrationerna både sparar värdefull tid för ekonomiavdelningen och ser till att redovisningen alltid blir riktig.

Kontakta oss för prisuppgifter

Klarar alla fakturaformat
Automatiserad kontering
Integration till alla ledande ekonomisystem
Fast månadskostnad

Hur fungerar fakturahanteringen?

Hela hanteringen av leverantörsfakturorna i ett smidigt och digitalt flöde.

1. Automatisk inläsning och tolkning

Dina leverantörsfakturor scannas eller läsas in och samlas i ett digitalt flöde oavsett om den kommer via papper, e-faktura, pdf, xml osv.

2. Kontering & attestering

Utifrån de regler ni satt upp konteras fakturan automatiskt och ett e-mail skickas till den som ska attestera som godkänner via dator, surfplatta eller mobil.

3. Bokföring och arkivering

När fakturan är godkänt skickas den direkt till ert affärssystem via en säker anslutning och arkiveras sen för rapportering och analys.

Massa funktioner som gör vardagen enklare

Användarroller

Styr enkelt åtkomst till systemet och attestnivåer.

Bunthantering

Hantera flera liknande fakturor samtidigt.

Vikariefunktion

Låt din kollega ge dig attestansvar när de är borta.

Spärrfunktion

Ser till att ingen bluff-faktura slinker igenom.

Tidsgränser

Aktiveras automatiskt så du slipper missa betalningsdatum.

Sekretess

Förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.

Kopia till...

Hantera enkelt fakturor som ska faktureras vidare.

Kreditfakturor

Koppla samman debit- och kreditfakturorna för fullständig kontroll.

Varför ska vi skaffa fakturahantering från Connect?

Det finns många anledningar till att fakturahanteringen vi erbjuder blir en bra lösning för er. Här är några av anledningarna som våra kunder uppskattar mest:

  • Molnbaserad lösning utan krav på några kostsamma, lokala installationer.
  • Enkelt att komma igång och använda för både administratörer och attesterare.
  • Integreras enkelt och säkert med alla ledande affärssystem.
  • Modernt gränssnitt som funkar i mobilen, på surfplattan och på datorn.
  • Fast månadskostnad där allt ingår gör det enkelt att budgetera.
  • Allt under ett tak med våra helhetslösningar.

Kontakta oss för prisuppgifter