Utskrift som tjänst

Effektivisera utskriftshanteringen, förbättra era enheters drift och slipp en massa administrationsarbete – samtidigt som ni gör rejäla besparingar.

Kontinuerlig driftövervakning

Våra tekniker övervakar alla anslutna enheter kontinuerligt, och meddelas automatiskt om någon av dem skulle rapportera ett fel. Då utreder våra utskriftsexperter problemet och åtgärdar det direkt. Skulle ni ändå få problem, så finns vårt Service Center där för er. Vi erbjuder även helt obegränsad tillgång till support, när ni behöver det.

Förutom att vi håller koll på enheternas hälsostatus och förbrukningsnivåer, så ser vi även till att hålla dem uppdaterade med de senaste versionerna av inbyggd programvara och drivrutiner. Vi ser till att era skrivare alltid är påfyllda, kompatibla och igång.

Optimerad verksamhet

Oavsett om era verksamhetsmål kretsar kring att få ned koldioxidavtrycket, minska kostnaderna eller maximera era resurser med effektivare system, så kan vi hjälpa er att nå fram genom att optimera er verksamhet.

Vi analyserar era utskriftsbehov och befintliga system, och kommer med förslag på förbättringar i en heltäckande dokumentpolicy. Vi kan bl.a. hjälpa er att få ned antalet enheter per användare, minska åtgången av förbrukningsmaterial, eliminera driftsstopp, öka utskriftshastigheten och sänka energiförbrukningen.

Minskade utskriftskostnader

Ett genomsnittligt företag lägger ned upp till 3 procent av sin omsättning på utskrifter. Med IT Online Dokument minskar ni era utskriftskostnader med upp till 30 %, samtidigt som er utskriftshantering blir mer effektiv och kräver mindre (eller ingen) administration.

Vi kan även underlätta er budgetering med helt förutsägbara årskostnader, där alla förbrukningsartiklar och fraktkostnader ingår i priset. Det innebär att ni inte behöver göra dyra investeringar om ni skulle växa, och aldrig betalar för mer än ni faktiskt behöver.

Kontinuerlig uppföljning

Vi följer upp och analyserar er användning kontinuerligt, och erbjuder kvartalsmöten med rådgivning som baseras på era egna målsättningar, där vi utgår från fakta om er dokumenthantering och ger förslag på konkreta åtgärder som kan förstärka er konkurrenskraft ytterligare.

Miljöstrategi och ISO-certifieringar

Den minskade förbrukningen av energi, papper och förbrukningsmaterial innebär naturligtvis även att IT Online Dokument har gynnsamma effekter för miljön. Vi kan dessutom ta fram en särskilt anpassad dokumentpolicy som hjälper er att förbereda er för ISO-certifiering, eller förenklar ert arbete med den fortsatta efterlevnaden.


Vad ingår i IT Online Dokument?

Ni kan anpassa servicenivåerna, och ge era viktigaste enheter obegränsad support samtidigt som ni har en lägre servicenivå för andra. Skala upp och ner lösningen enkelt vid behov.